БИШКЕКСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
ГЛАВНЫЙ КОНТАКТЫ СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ АБИТУРИЕНТАМ 2017 О НАС АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИКЛОВАЯ КОМИССИЯ
ПРАВИЛА ПРИЁМА НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Бишкектеги компьютердик  системалар

жана технологиялар  колледжине    2017-2018- окуу

жылына     кабыл    алуунун

 

ТАРТИБИ

Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжине    2017-2018-окуу жылына студенттерди кабыл алуу Тартиби Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 3-февралындагы №53 “Кыргыз Республикасынын кесиптик жогорку жана орто билим берүүчү уюмдарынын иш-аракеттерин жөнгө салуучу ченемдик–укуктук актыларын бекитүү жөнүндө” жана  2012-жылдын 4-июлундагы № 470 «Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуучу актыларды бекитүү жөнүндө” токтомдордун негизинде иштелип чыкты.

1.  Жалпы жоболор

 

1.1. Бул кабыл алуу тартиби уюштуруучулук укуктук формаларына (ведомстволук баш ийүүсүнө жана менчигинин формасына) карабастан, Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжине кабыл алууну жөнгө салат.

 

1.2. Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжине негизги орто же жалпы орто жана кесиптик башталгыч билими бар ( окуу мөөнөтү 3 жыл)  Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу же убактылуу жашаган чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар кабыл алынат.

 

  1.3.  Абитуриент колледждин Билим берүү жана илим министрлиги менен макулдашылган  Уставы, лицензиясы, сертификаты жана кабыл алуунун тартиби, программасы жана башка маалыматтар  менен тааныштырылат.

 

2.  Кабыл алууну уюштуруу

 

2.1. Кабыл алуу учурунда кабыл алуу комиссиясы милдеттүү түрдө абитуриентке окутуунун шарты, төлөм көлөмү жана мөөнөтү жөнүндө маалымат берет.

2.2. Бардык тапшыргандар тилине, социалдык, материалдык абалы, жынысы, улуту, партиялык катышуусуна, динге болгон көз карашы жана мамилесине карабастан бирдей укукка ээ.

2.3. Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжине өтүүгө арыз бергенде окууга кирүүчү төмөнкү документтерди тапшырат:

•  Паспортун же туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн;

• Жалпы негизги билим жөнүндө күбөлүгүнүн же жалпы орто билим жөнүндө аттестаттын түп нускасын же дубликатын;

•  № 086-у формадагы медициналык маалымкатын;

• аскердик белетин же катталуу күбөлүгүн;

•  керектүү сандагы сүрөтүн (3x4 - 6 шт.);

 

2.4.    Документтерди кабыл алуу:

 

• Окуунун күндүзгү формасына 2017 - жылдын 20  июнунан баштап 20 августуна чейин;

 

2.5. Чет өлкөлүк жарандар кабыл алуу комиссиясына Кыргыз  Республикасынын жалпы орто билими тууралуу же башталгыч кесиптик  билими тууралуу мамлекеттик документтерине эквивалентүү билими тууралуу документтерин көрсөтүшү керек.

 

2.6. Чет өлкөлүк  жарандардын документтерине экспертизаны Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги жүргүзөт. Билиминин тийиштүү деңгээлин тастыктаган Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин  берилген маалымкаты  болмоюнча чет өлкөлүк жарандар окууга кабыл алынбайт.

 

III. Кирүү сыноолору

 

3.1. Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжине кирүүнүн башкы критерийлери болуп тапшыруучунун билиминин деңгээли жана жөндөмү эсептелет, аны текшерүү үчүн кирүү сынактары өткөрүлөт.

3.2. Кирүү сынагын өткөрүү мөөнөтү:

- окутуунун күндүзгү окуу  формасына – 2017 жылдын 20-июлунан баштап 20-августуна чейин;

3.3. Кирүү сынактары бланк менен тестирлөө, компьютердик тестирлөө формаларда өткөрүлөт.

 

3.4. Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжине тапшыргандар кирүү сыноолорун мамлекеттик же расмий тилде берүүнү тандап алууга укуктуу.

 

3.5.   Атайын билимин жана жөндөмүн  талап кылган адистиктерге (“Дизайн (тармактар боюнча)”) сүрөттөн кошумча сыноо өткөрүлөт.

 

3.6. Кирүү сыноолору (3.5. пункта көрсөтүлгөндөн башкалары) негизги жалпы жана жалпы орто билим берүү программаларына ылайык өткөрүлөт.

 

3.7. Кирүү сыноолоруна себепсиз келбей калгандар, канааттандырарлык эмес баа алгандар Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжине кирүү конкурсунан чыгарылат.

 

3.8. Кирүү сыноолорунун жыйынтыгы менен макул болбогон абитуриент апелляцияга берүүгө укугу бар.

 

3.9. Абитуриенттердин апелляция жөнүндө арыздары кирүү сыноолорунун жыйынтыгы жарыялагандан кийин бир сутканын ичинде берилет да, алар апелляциялык комиссия тарабынан арыз ээсинин катышуусунда бир күндүн ичинде каралат.

 

3.10. Апелляцияны кароо  тартиби кайра экзамен тапшыруу эмес. Апелляцияны кароонун жүрүшүндө кирүү сынагын тапшыруунун натыйжасы туура же туура эмес бааланганы гана текшерилет.

 

3.11. Кирүү сынагын кайра тапшырууга болбойт.

 

IV. Кабыл алуу

 

4.1   Кабыл алуу кирүү сыноолору бүткөндөн кийин:

 

      - окутуунун күндүзгү формасына–2017-жылдын 25-августунан кеч эмес

         ишке ашырылат

 

4.2 Кыргыз Республикасынын законуна ылайык, бирдей балл алгандардын ичинен артыкчылыкка ээ болгондор:

• тоголок жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар;

• ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, медициналык - социалдык экспертизанын корутундусу боюнча даярдыктын жана адистиктин тандаган багыты боюнча колледжде окуса болуучу адамдар;

• Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледждеги багыттар жана адистиктер боюнча эл аралык  жана республикалык олимпиадалардын жеңүүүчүлөрү (ошол жылы 1-3- орундарды алгандар), эгерде олимпиадалык сабак профилдик болсо.

 

   4.3. Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжине кабыл алуу билими жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтин түп нускасы боюнча ишке ашырылат.

 

  4.4. Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжи Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине кабыл алуу жөнүндө  жыйынтык маалыматтарды берүүчү мөөнөттөр:

 

      - акы төлөп окуу үчүн – 15 сентябрга чейин.

 

   4.5. Бишкектеги компьютердик  системалар жана технологиялар  колледжи 2017 жылдын 1- октябрынан кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине статистикалык отчет берүүгө, ал эми кабыл алуу бүткөндөн кийин – студенттерди кабыл алууну уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө отчетту берүүгө милдеттүү.

НА РУССКОМ