Кыргыз тили майрамы

  • Post category:НОВОСТИ

«Кадырлуу мекендештер! Кыргыз тили — мамлекеттүүлүгүбүздүн белгиси, элибиздин ынтымагынын, биримдигинин негизи, көөнөрбөс руханий казынабыз.Залкар жазуучубуз Чынгыз Айтматов айткандай, „Тил — улуттун автопортрети менен бейнеси“. Ошондуктан биз мамлекеттик тилибизге болгон камкордугубуз аркылуу…

Продолжить чтениеКыргыз тили майрамы