🔥 Бүгүн 5 март 2020 жылы, Кыргызстанда “Ак калпак күнү” белгиленүүдө. Кыргыз элинин кылымдан-кылымга сакталып, мурас катары калган улуттук баш кийимин аздектөө, кыргыз элинин баалуулугу катары баалоо максатында демилгени режиссер Рысбек Жабиров көтөргөн. Ал эми, Ак калпак күнүн белгилөө расмий түрдө  2016-жылы кабыл алынган🔥